lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6862 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :ฟรี ค่าจัดส่งทั่วไทย!! เฉพาะสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ, เครื่องกรองน้ำ, Ninebot, หม้อหุงข้าว, พัดลม, Notebook Air, จักรยาน, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, โดรน ( Kerry Express, NIM Express )
6811706273506
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6888 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051782
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6885 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051772
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6884 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051783
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6882 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :ฟรี ค่าจัดส่งทั่วไทย!! เฉพาะสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ, เครื่องกรองน้ำ, Ninebot, หม้อหุงข้าว, พัดลม, Notebook Air, จักรยาน, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, โดรน ( Kerry Express, NIM Express )
PNAM000051790
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6880 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051778
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6879 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051803
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6876 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051780
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6875 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051771
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6874 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051799
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6873 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051768
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6870 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051796
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6865 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051801
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6866 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051769
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6863 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:54 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051785
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6853 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051797
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6860 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051774
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6854 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051776
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6859 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051766
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6855 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051776
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6843 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051793
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6832 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051810
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6831 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051791
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6813 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051806
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6848 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051804
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6847 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051786
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6844 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:53 น.
วิธีการจัดส่ง :Kerry Express (3 ชิ้น หรือ 3 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( Kerry Express )
PNAM000051767
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6887 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุ EMS (2 ชิ้น หรือ 2 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6886 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุ EMS (2 ชิ้น หรือ 2 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :6883 วันที่ทำการจัดส่ง :17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 2560 16:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุ EMS (2 ชิ้น หรือ 2 รายการขึ้นไป ส่งฟรี) ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 6192 พัสดุ

CATEGORY

ติดต่อสอบถาม

093-896-5564
facebook

ค้นหาเลขพัสดุ

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,654,977 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด552,170 ครั้ง
เปิดร้าน29 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท27 มิ.ย. 2560

NEW PRODUCTS

19,500.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
19,500.00 บาท
18,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
17,900.00 บาท
14,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
159.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,290.00 บาท
2,190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
3,790.00 บาท
3,490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,290.00 บาท
2,190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,690.00 บาท
สินค้าหมด
22,900.00 บาท
21,600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
9,990.00 บาท
9,790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
349.00 บาท
299.00 บาท
 • สั่งซื้อ
490.00 บาท
450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
490.00 บาท
450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
3,390.00 บาท
3,190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
850.00 บาท
750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านXiaomi Lovers
Xiaomi Lovers
Xiaomi Lovers นำเข้าและจำหน่ายกล้อง Yi ลำโพง หูฟัง เครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์เสริมและอื่นๆอีกมากมายของแท้จาก Xiaomi (เสี่ยวหมี่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้าในกรณีที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ไม่เป็น ติดต่อ E-mail : xiaomilovers@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/xiaomi.lovers Line ID : xiaomilovers Tel : 093-896-5564
เบอร์โทร : 093-896-5564
อีเมล : xiaomilovers@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top